Atrium on Takutai
Atrium on Takutai

2019, Huawei P30 Pro

Commercial Bay, in working progress
Commercial Bay, in working progress

2019, Huawei P30 Pro

The Cloud, AKL Waterfront
The Cloud, AKL Waterfront

2019, Huawei P30 Pro

Vantage Point
Vantage Point

2019, Huawei P30 Pro